buy-oilpaintings

Francisco de Goya (1746-1828) was a renowned Spanish painter and printmaker, considered one of the most important artists of the late 18th and early 19th centuries. He was born on March 30, 1746, in Fuendetodos, Aragón, Spain.

Goya began his artistic training at a young age and eventually moved to Madrid, where he worked as a painter for the Spanish royal court. His early works reflected the influence of traditional Spanish and European styles, such as Baroque and Rococo. However, Goya's style underwent a significant transformation over time.

Known for his versatility and mastery of various artistic techniques, Goya excelled in portraiture, historical subjects, and genre scenes. He possessed a keen eye for capturing the essence of his subjects, often portraying them with psychological depth and emotional intensity. Goya's brushwork ranged from delicate and precise to bold and expressive, depending on the subject matter and desired effect.

Goya's most notable body of work is his series of prints called "Los Caprichos" (The Caprices), which showcased his skills as a printmaker and provided a satirical critique of Spanish society. He also produced other famous series, such as "Los Desastres de la Guerra" (The Disasters of War) and "La Tauromaquia" (The Bullfighting), which explored the horrors of war and the bullfighting tradition, respectively.

In his later years, Goya experienced a tumultuous period marked by political and personal turmoil. The French invasion of Spain and the subsequent Peninsular War deeply impacted him, and his works from this period, known as the "Black Paintings," reflected themes of darkness, despair, and haunting imagery.

Francisco de Goya's art transcended conventional styles and genres, making him a precursor to modern art movements. His works continue to be celebrated for their technical brilliance, social commentary, and exploration of the human condition. Goya's impact on the art world remains significant, and his legacy endures as one of Spain's most influential and iconic painters.

 

FRANCİSCO GOYA(1746-1828)

İspanyol ressam ve gravür sanatçısı olan Goya Romantizm akımının önde gelen isimlerindendir. İspanyol sanatının saray ressamı olarak çalışan Goya'nın eserlerinin yaşadığı döneme ait bilgi veren önemli belgeler olduğu düşünülür. Portreleriyle de ün kazanmış olan ressam, sanatında yaratıcı ve yıkıcı öğeler kullanarak, cesur resimleriyle kendisinden söz ettirmiştir.

#3 Mayıs 1808 (Kurşuna Dizilenler) : Konu ve içerik itibari ile devrim yaratan ilk büyük eser sayılmaktadır. Eseri bu kadar özel kılan tarihi bir gerçeği en çarpıcı hali ile yansıtmasının yanı sıra mevcut kalıpları da kırmış olmasıdır. Goya eserde zamanın geleneksel sanat kalıplarına bağlı kalmamış, alışılmış savaş betimlemelerinden uzaklaşarak duygularını kendi tarzında ifade etmiştir. 3 Mayıs gününde sabaha karşı Fransız birlikleri direnişçileri toplu halde kurşuna dizerek öldürür. Resmin koyu renkli, iç karartıcı ortamı sağ taraftaki askerlerin duruşu ile daha da bunaltıcı hale gelir. Askerler kurbanlar son derece yakın bir mesafede konumlanmışlardır.

Bu gerçek dışı yakın duruş resimdeki gergin atmosferi doruğa çıkarır. Yerdeki kan gölü içinde yatan direnişçilerin hemen yanında yer alan ayaktakilerden biri korku içinde gözlerini kapatıp sıranın kendisine gelmesini beklerken, bir diğeri nefretle yumruklarını sıkmaktan, biri ise endişe içinde yumruk yaptığı ellerini ısırmaktadır. Kalabalığın tam orta noktasında teslim olan figür eserin odağındadır. Kollarını açmış duruşu bir çarmıha gerilmiş imgesidir. Aynı zamanda sağ elinin ortasında İsa'da olduğu gibi yara izi görülür. Resimde tek ışık kaynağı olan fener, bu teslim olan figürü aydınlatmaya ve yüzündeki çaresiz ifadeyi resmin odağına taşımaktadır. Geri plandaki karanlık gökyüzü resmim karamsarlığına katkıda bulunur.
Sanat tarihinde ilk kez kurbanlar ön plana çıkmıştır. Fransız ihtilalinin İspanya'ya yansımasının acımasızlığı bu tablo ifade eder. Aydınlanma inancını kaybettiğini gösteren bir tablo niteliği gösterir. Beyaz gömlekli figürün elindeki yara izinin İsa ile benzer ilişki kurularak önemi vurgulamak istenmiştir. İlahi boyutta yüceltilmek istenmiştir.

 

ROMANTİZM

Neoklasik akımın Fransız ekolü olarak daha çok Avrupa'daki etkili olması dışında Romantizm aynı dönemde Kıta Avrupasındaki siyasal ve sosyal çalkantılar ve değişimler ortaya çıkışına etki etmiştir. 1790-1850 yılları arasında sanatın her alanında yeni bir anlayış olarak ortaya çıkan Romantizm 18. Yüzyılın 19. Yüzyıla yansıyan coşkulu, heyecanlı ve özgür tutkusunu dile getiren bir akımdır. Akıldan çok duyguların egemen olduğu bir dönemdir. Özgürlükçü düşünce yapısıyla kısa sürede bütün Avrupa'ya resimden müziğe, edebiyattan felsefeye kadar etkili olmuştur. Romantizme düşünceler hakim unsur olmasından dolayı resimde bir üslup Birliği sağlandığı söylenemez. Bu nedenle Romantik sanatçılar arasında belirgin farklılıklar görülebilir. Estetik bir deneyim olarak güçlü duygu Romantizmin karakteridir. Doğanın taaviride insan duygusunun yansıması olarak ortaya çıkmıştır.

Dönemin Öne Çıkan Sanatçıları:
1-Francisco Goya
2-Thedora Gericault
3-Eugene Delaxroix