Raffaello Sanzio da Urbino 

Raffaello Sanzio da Urbino, Papalık ve dini çevrelere yakın ilişki içinde olması sebebiyle bunların, önemli ölçüde temsilciliğini yapan Leonardo Da Vinci 'den farklı bir uslubu vardır. Çok daha parlak renklerle dolu yapıtlarında ihtişama önemli ölçüde yer veren Raffaello 'nun sanatı dogal gözlerden uzak ve kapalı mekanlara bağlı bir detayı belli etmektedir. Raffaello 'nun yapıltlarında tiyatro sahnelerinde olduğu gibi işlenmiş mekan kullanımı önem taşır.

Raffaello 1508 'de Roma 'ya yerleşmesinden sonra Papalık tarafından kendisine verilen görevle Vatikan 'da yapmış olduğu bir seri duvar resminde yer alan " Atina Okulu" adıyla tanınan eser teoloji, şiir, felsefe ve hukuk temalarını işleyen alegorik resimlerin bulunduğu oda  felsefeyi temsil etmesi amacıyla yapılmıştır.

Raffaellonun çalışmalarında daha muhafazakar bir tutum vardır.

Raffaello, Atina Okulu, 1509, 770 cm (taban genişliği), Fresk, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatikan

Resimdeki figürler Platon, Aristotales, Sokrates gibi filozofların yanında, Diyojen, Pisagor, Öklit ve Batlamyus gibi önemli kişilerden oluşmaktadır. Kompozisyonun merkezinde, ayakta duran iki figür Platon (Eflatun) ve Aristotales'tir. Aksakallı olan Platon, elini öne doğru uzatan Aristotales iki farklı öğrenci grubu arasında yürümektedir. Platon'un solunda ise Sokrates durmaktadır. Merdivenlerde uzanan figür Diyojen'dir (Venturi, 2018, s.67).

Ön tarafta, solda Pisagor ve "Anakreon(Krausse, 2005, s.18)" öğrenci grubu arasında yer alır. Burada taş bir yükseltinin üzerinde yazı yazan figürün Heraklitos olduğu düşünülmektedir (Wiki, Atina Okulu). Sağ tarafta ise  geometrici Öklit ve astronom ( elinde yer küreyi tutan, arkası dönük olan figür) Batlamyus (Ptolemeus) ile elinde yıldızlı küre tutan beyaz kıyafetli figür (wikipedia, zerdüşt)  Zerdüşt yine bir öğrenci grubu arasında tasvir edilmiştir (Venturi, 2018, s.67).

Vatikan Sarayı'nın duvarında bulunan bu resim(fresk), Yunan felsefe tarihini konu almaktadır. Venturi (2018) bu resmi "rönesans döneminde İtalyan halkının Antik Yunan'daki entellektüel hayatı nasıl algıladıklarını gösteren en etkili resim" olarak tanımlamaktadır.

Kaynakça: 

Venturi, Lionello (2018), "Resme Nasıl Bakılır? Giotto'dan Chagall'a Resim ve Ressamlar", (2.Baskı), Hayalperest Yayınevi.

Krausse, Anna-Carola (2005), "Rönesans'tan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü", Literatür Yayıncılık.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Atina_Okulu